Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za korisnike koji imaju sjedište na području LAG-a „PRIZAG“.

 NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE

1.1.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu   Od 22.01.2022.  do 22.02.2022. godine  
Svrha Natječaja Opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti. Ova operacija pruža pomoć malim potencijalno održivim farmama koje su orijentirane na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište, ali im nedostaju glavni resursi. Na taj način će se pomoći takvim gospodarstvima u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju da postanu gospodarski održivi, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.
Obuhvat LAG područja „PRIGORJE“ (JLS):

 

Općine: Visoko, Ljubeščica, Breznica, Budinšćina, Konjšćina, Hrašćina, Sv. Petar Orehovec, Breznički Hum, Kalnik, Gornja Rijeka

Grad: Novi Marof

Visina javne potpore  Visina javne potpore po projektu iznosi 113.278,50 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Isplata javne potpore se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

•             isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

•             isplata druge/zadnje rate (konačna isplata) uslijediti će nakon završetka provedbe prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore        561.360,00 HRK.
Intenzitet javne potpore 100%
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ·         Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do 01.10.2021. godine

·         Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva  od 2.000 EUR do 7.999 EUR

Trajanje provedbe Provedba mora započeti u roku od 9 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, a traje 36 mjeseca
Prihvatljive aktivnosti
  1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
  3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
  9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.