EU i nacionalni fondovi

Priprema projekata financiranih iz nacionalnih i EU fondova

 • Savjetovanje o EU fondovima
 • Identificiranje odgovarajućeg natječaja
 • Razvoj projektne ideje
 • Priprema popratne natječajne dokumentacije
 • Pisanje i prijava projekta

Provedba projekata financiranih iz nacionalnih i EU fondova

 • Izrada plana nabave, provedba postupaka javne nabave
 • Korespondencija sa posredničkim tijelom
 • Izvještavanje ugovornom tijelu
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Financijsko upravljanje
 • Evaluacija projekta

EU fondovi i operativni programi

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

 1. EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ
 2. KOHEZIJSKI FOND
 3. EUROPSKI SOCIJALNI FOND
 4. EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ
 5. EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

OPERATIVNI PROGRAMI 2014-2020

 1. OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO
 3. OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA
 4. PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Kada tražiti bespovratna sredstva?

Naš savjet je da aplicirate na natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava onda kada vam je investicija neophodna i kada bi ti istu investiciju proveli i bez dobivanja bespovratnih sredstava. Razmišljanje mnogih poduzetnika „Dobiti ćemo nešto novaca pa idemo smisliti neku investiciju“ nije dobro jer prijava i provedba projekta zahtjeva vremena, financijske i ljudske resurse, te potpuni angažman poduzeća prijavitelja.
Najkvalitetnije prijave su one koje direktno ili indirektno utječu na rast i razvoj djelatnosti poduzeća te doprinose pokazateljima kao što su povećanje prihoda ili broja zaposlenih.

Prikupite ponude za opremu i strojeve, ako želite graditi izradite idejne projekte i čekajte svoju priliku. Prilika će biti puno u novom programskom razdoblju 2021.-2027., ali investicije će morati biti usmjerene na tri područja:

 1. Digitalizacija
 2. Obnovljivi izvori energije
 3. Ekološki prihvatljivo poslovanje

Kako do novaca iz EU fondova i tko se može prijaviti?

Natječaji i pozivi obično su vezani na određene djelatnosti. Ako se bavite proizvodnjom ili poljoprivredom najvjerojatnije za vas postoji neki natječaj na koji možete aplicirati. Rjeđe se objavljuju natječaji u kojima su prihvatljive djelatnosti trgovina ili usluge. U programskom razdoblju 2021.-2027. Vaše investicije morati će biti usmjerena prema digitalizaciji poslovanja, obnovljivim izvorima energije i ekološki prihvatljivom poslovanju i to su ciljevi koji će se financirati bespovratnim sredstvima.

Svaka Vaša investicija mora doprinijeti povećanju prihoda, povećanju broja zaposlenih i unaprjeđenju poslovnih procesa. Ako planirate investiciju, imate ideju ili inovaciju, kontaktirajte nas, mi ćemo vam pomoći povezati vaše planove sa natječajima, pozivima ili financijskim instrumentima.