financijski instrument Investicijski Zajam iz NPOO
Ciljana skupina – Mikro gospodarski subjekt
– Mali gospodarski subjekt
– Srednji gospodarski subjekt
Iznos Do 100.000,00 EUR
Kamatna stopa* 0,8%
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok otplate Do 10 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnice, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
Potpora – De minimis
Namjena – Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
– Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma