Financijski instrument Mali zajam za ruralni razvoj
Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
Iznos Od 25.000,01 EUR do 100.000 EUR
Kamatna stopa* 0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine, a do 60 mjeseci za ulaganja u nove višegodišnje nasade
Rok otplate Do 10 godina uključujući poček, a do 12 godina uključujući poček za ulaganje u nove višegodišnje nasade i  za ulaganja u turizam u ruralnim područjima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz I. – IV. skupine prema indeksu razvijenosti
Instrumenti osiguranja Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Potpora – De minimis, javna potpora
Namjena – osnovna sredstva
– obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma