Značajka /
Proizvod (financijski instrument)
Mikro zajam za ruralni razvoj
Ciljana skupina Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
Iznos Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR
Kamatna stopa* 0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
Rok otplate Do 5 godina, uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Potpora De minimis, javna potpora
Namjena – osnovna sredstva
– obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma