Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova – III

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu   Od 22.11.2021.  do 31.12.2021. godine  
Svrha Natječaja Opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti. Ova operacija pruža pomoć malim potencijalno održivim farmama koje su orijentirane na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište, ali im nedostaju glavni resursi. Na taj način će se pomoći takvim gospodarstvima u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju da postanu gospodarski održivi, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.
Obuhvat LAG područja Mura-Drava (JLS):   Općine: Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Kotoriba, Legrad, Orehovica, Sveta Marija i grad Prelog
Visina javne potpore Visina javne potpore po projektu iznosi 113.278,50 HRK (prva rata potpore u iznosu od 50% isplaćuje se nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije dok se druga rata isplaćuje nakon provedenih aktivnosti)
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore     1.925.734,50 HRK.
Intenzitet javne potpore 100%
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI – Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do 01.10.2021. godine
– Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR
Trajanje provedbe Provedba mora započeti u roku od 9 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, a traje 36 mjeseca
Prihvatljive aktivnosti 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.