Za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u tov svinja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Datum objave natječaja 29. prosinca 2021.
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu Od 1. ožujka 2022. godine od 12:00 sati do 27. travnja 2022. godine do 12:00 sati
Svrha Natječaja Svrha   natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva.
Predmet natječaja Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za provedbu  Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u tov svinja
Visina javne potpore Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

Ø  Do 1.000.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije

Ø  Do 3.000.000 EUR za velike korisnike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju 200.000.000,00 HRK od čega:

a)      120.000.000,00 HRK za ulaganja u tov svinja, za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

b)     80.000.000,00 HRK za ulaganja u tov svinja, za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

c)      Do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja Do 50% iz Instrumenata EU za oporavak i otpornost

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a)      Ulaganje provodi mladi poljoprivrednik

b)      Ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

c)      Ulaganje se provodi kao zajednički projekt

 

PRIHVATLJIVI KORISNICI ·         Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

·         Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru svinjetine

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA Projekt se odnosi na ulaganje u:

a)      Izgradnju i opremanje tovilišta za svinje

b)     Rekonstrukciju i opremanje tovilišta za svinje

(u sklopu ovoga Natječaja nije prihvatljivo opremanje kao samostalno ulaganje)

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA Troškovi ne smiju nastati prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova te troškova kupnje zemljišta/objekta radi realizacije projekta, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine.
Trajanje provedbe Provedba traje 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju