NATJEČAJ tip operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“  

Za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Datum objave natječaja 29. prosinca 2021.
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu Od 1. ožujka 2022. godine od 12:00 sati do 27. travnja 2022. godine do 12:00 sati
Svrha Natječaja Svrha   natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.
Visina javne potpore Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

Ø  Do 300.000 EUR

Ø  Do 100.000 EUR za korisnike  čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa 100.00 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodni financijsku godinu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju 67.000.000,00 HRK
Intenzitet javne potpore i izvor financiranja Do 50% (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a)      Ulaganje provodi mladi poljoprivrednik

b)      Ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

c)      Ulaganje se provodi kao zajednički projekt

PRIHVATLJIVI KORISNICI ·         Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

·         Proizvođačke organizacije priznate u sektoru stočarstva (svinjetine, mlijeka i mliječnih proizvoda, govedine i teletine, mesa peradi ili ovčetine i kozletine)

Trajanje provedbe Provedba traje 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju