Za provedbu Pomjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ – provedba tipa operacije 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu Od 15.11.2021. godine od 12:00 sati do 28.12.2021. godine do 12:00 sati
Svrha Natječaja Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.
Visina javne potpore Fiksni iznos 50.000,00 EUR ( (prva rata potpore u iznosu od 70% isplaćuje se u roku od najviše 12 mjeseci od datuma sklapanja Ugovora o financiranju dok se druga rata u iznosu od 30% isplaćuje nakon provedenih aktivnosti u roku od 30 mjeseci od sklapanja Ugovora o financiranju.)
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore i izvor financiranja 152.563.412,00 HRK
Intenzitet javne potpore 100% iz Instrumenata EU za oporavak
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI • Korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu
• Mladi poljoprivrednici posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 30 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju.
• Mladi poljoprivrednik je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljen kao nositelj/odgovorna osoba, ali ne duže od 24 mjeseca od podnošenja zahtjeva za potporu ili još nije postavljen, ali će to postati najkasnije kod podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju
• Korisnik pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 EUR do 49.999 EUR
• poslovni plan podnosi se za jedan sektor
Trajanje provedbe 30 mjeseci
PROVEDBA • korisnik je dužan povećati SO najmanje 10% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde o ekonomskoj veličini (povećanje ekonomske veličine od min 10% u odnosu na stanje u trenutku prijave na natječaj)
• korisnik je dužan dio potpore utrošiti na aktivnosti koje će pridonijeti povećanju SO od najmanje 10% i aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji pri čemu se proizvedena energija i/ili digitalizacija mora koristiti u svrhu proizvodnje proizvoda
• sva mehanizacija, strojevi i oprema koju korisnik planira nabaviti mora biti nova (npr. kupnja rabljenog traktora nije dozvoljena)
• mladi poljoprivrednik mora ostati upisan kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za koje je ostvario potporu i u istome biti zaposlen na PUNO RADNO vrijeme u razdoblju od tri godine od konačne isplate