Za provedbu Podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – provedba tipa operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu Od 15.11.2021. godine od 12:00 sati do 28.12.2021. godine do 12:00 sati
Svrha Natječaja Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom podrčju.
Visina javne potpore Fiksni iznos od 15.000,00 EUR (prva rata potpore u iznosu od 50% isplaćuje se po sklapanju ugovora o financiranju dok se druga rata isplaćuje nakon provedenih aktivnosti)
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore i izvor financiranja 112.500.000,00 HRK
Intenzitet javne potpore 100% iz Instrumenata EU za oporavak
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI • Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
• Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR
• Povećanje proizvodnog kapaciteta od najmanje 25% u roku od 24 mjeseca
• Najmanje 50% iznosa potpore odnosi se na prihvatljive troškove iz Priloga 6, a koji se odnose na digitalizaciju i OIE, te na prihvatljive troškove koji utječu na povećanje proizvodnog kapaciteta
Trajanje provedbe Provedba mora započeti u roku od 9 mjeseci od datuma sklapanja Ugovora o financiranju, a traje 24 mjeseca od sklapanja Ugovora o financiranju