NATJEČAJ tip operacije 8.6.2 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“

Za provedbu Podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.2 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“   iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Datum objave natječaja 30. prosinca 2021.
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu Od 15. veljače 2022. godine od 12:00 sati do 5. svibnja 2022. godine do 12:00 sati
Svrha Natječaja Svrha    natječaja je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.
Visina javne potpore Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju 147.000.000,00 HRK
Intenzitet javne potpore i izvor financiranja Do 50%  (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

 

PRIHVATLJIVI KORISNICI ·         Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i zadruge u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća.

·         Korisnik mora biti registriran za djelatnost prerade drva sukladno NKD 2007 područje C odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda. Obrtu mora biti područje C odjeljak 16. pretežita djelatnost, a pravnim osobama mora biti glavna djelatnost.

Trajanje provedbe Provedba traje 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju