7. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladno TO 6.3.1) – IV

LAG Međimurski doli i bregi objavljuje, dana 17. svibnja 2021. godine, LAG Natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (PRR 6.3.1.) – IV, temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

PREDMET NATJEČAJA:
Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Međimurski doli i bregi.

Područje LAG-a Međimurski doli i bregi: Grad Mursko Središće te Općine: Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec.

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA na ovom LAG natječaju: 1.472.620,50 HRK.
UDIO JAVNE POTPORE u prihvatljivim troškovima: 100% prihvatljivih troškova.
VISINA JAVNE POTPORE po nositelju projekta iznosi: 113.278,50 HRK.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ je nositelj projekta koji je:

  • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
  • mikro ili malo poduzeće
  • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG), obrt, zadruge, trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) i zadruga.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA: 1.06.2021. – 1.07.2021. godine.