Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 200.000.000,00 HRK.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 750.000 EUR, odnosno
b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Svrha
Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva koja će postići ulaganjima u podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uključujući opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada.

Korisnici
a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
b) proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija