Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, dok je ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi koji su registrirani u NKD sektoru C Prerađivačka industrija.

INTENZITET POTPORE:
35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike i
45% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike.

Prihvatljivi troškovi:
a) priprema zemljišta; krčenje zemljišta;
b) trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
c) komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;
d) trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
e) trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;
f) nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;g) troškovi montažne opreme i strojeva ukoliko su povezani s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;
h) nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;
i) troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;

e-Savjetovanje link: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16193